Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie

Cel edukacji Ekologicznej


EKO-klub Misia Uszatka


Cele edukacji ekologicznej obejmują:


- stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwacji zjawisk przyrodniczych,

- rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,

- rozwijanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych