Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie

Kontakt
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5
im. Misia Uszatka
ul. Kwiatowa 80
05-120 Legionowo

Telefon do dyrektora (022)774-42-62w godz. 7:00-17:00

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00-9:00 oraz 14:00-16:00

Telefon do sekretariatu (022)350-41-41w godz. 8:00-16:00
tel./fax.
(022) 350 41 41

e-mail
pmi5@wp.pl

Zgłoszenia nieobecności dzieci lub spóźnienia w danym dniu muszą być dokonane w godz. 8:00-9:00 na numery telefonów dyrektora lub sekretariatu.
.................................................................................................